Kontakty

Nadační fond
Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze

Karlova 223/26
116 65 Praha 1
T: 234 244 203
E: nfdamu@damu.cz

IČ: 082 71615

Číslo bankovního účtu: 3147048002/5500, Raiffeisenbank a.s.

Ing. Iva Štveráková
výkonná manažerka
E: iva.stverakova@damu.cz

Ing. Zuzana Švehlová
tajemnice
E: zuzana.svehlova@damu.cz